Friday, June 05, 2009

Open hours This Weekend!

Friday: 11:00-18:30
Saturday: 12:00-17:00
Sunday: Closed


I en förordning från 1983 bestämdes att 6 juni är Sveriges nationaldag och också Svenska flaggans dag. Detta datum hade redan firats som Svenska flaggans dag sedan 1916. Sedan 2005 är Sveriges nationaldag även helgdag. Annandag pingst förlorade samtidigt sin status som helgdag. I en förordning från 1996 anges även att Sveriges nationaldag är en salutdag.